http://karadjovi.bg/index.php?route=product/category&path=75

Импрегнация на дървen материал

Импрегнация на дървen материал

Импрегнация във вана
  Потапянето обикновено се извършва в специално изработени за целта вани. Дървените елементи се подреждат в пакети, които се потапят под повърхността на импрегнанта с помощта на хидравлично рамо. С напречни летви се отделят редовете от дървения материал в опаковката, за да се гарантира, че всеки елемент е напоен от всички страни, като по този начин се гарантира, че цялата повърхност на дървесината е равномерно обработена. Времето за потапяне обикновено е между 30 и 60 минути. Удълженото импрегниране с продължителност от 24 часа осигурява по-дълготрайна защита, с дълбочина на проникване до 3 мм.

  Потапянето във вана с импрегниращ разтвор е един от най-добрите методи за импрегниране на дървесина. Греди, дъски, колове, дори и цели палета, могат да бъдат импрегнирани сравнително бързо чрез потапяне във вана. Този процес е особено ефективен, тъй като дървесината се оставя за определено време потопена изцяло във импрегниращия разтвор, което гарантира попиване на разтвора в дълбочина.


Караджови 87 ЕООД ви предлага висококачествена импрегнация на дървесина с
Тanalith® E!

Какво е Тanalith® E?

Препаратът за обработка под налягане Таналит® E е одобрен за употреба в повече от 30 страни по света и тестван детайлно от Arch Timber Protection в лабораторни и реални експлоатационни условия.
Третирането на дървесина с Tanalith® E - водоразтворим продукт, съдържащ медни съединения и триазоли, се извършва чрез импрегниране под налягане.
Третираната с Tanalith® E дървесина е подходяща за дървени конструкции в контакт с почва, при които съществува риск от гниене или атаки на насекоми.

-Установена и доказана алтернатива на традиционните хром-съдържащи консерванти за дървесина.
- Ефективна дълготрайна защита срещу дърворазрушаващи гъби и насекоми.
 -Приятен, естествено зелен цвят и изключително висока трайност на цвета – хармонира отлично с околната среда.
- Нанася се чрез импрегниране по метод вакуум-налягане в автоклав.
 -Подходящ за обработка на строителна дървесина, дървен материал за огради, градини и детски площадки – Класове на употреба 1-4.

Защо беше разработенТanalith® E?

Промените в законодателството в разлчните държави ограничи или забрани използването на хром и арсен като съставка на консервантите за дървесина.
С оглед на бъдещето ние предлагаме обработка с консервант, несъдържащ хром.

Тanalith® E е един нов продукт, отговарящ на съвременните изисквания и осигурява на дървообработващата промишленост, проектантите и крайните потребители надеждна и безвредна защита на дървесината.

Тanalith® E е патентно защитен, уникален, високоефективен продукт за обработка на дървесина под налягане.

За цени,процес на импрегнация или повече подробности, office@karadjovi.bg . 
<span style="font-size: 14px;">Your Website Title</span>

Вашата количка е празна!