http://karadjovi.bg/index.php?route=product/category&path=75

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ
Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!
Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „КАРАДЖОВИ 87 ЕООД” (наричан по-долу "www.karadjovi.bg " или "Интернет страницита" или "Сайт" ) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.karadjovi.bg и и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от „КАРАДЖОВИ 87 ЕООД ” (наричани за краткост Услуги).

Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един линк или бутон разположени на страниците на www.karadjovi.bg (с изключение на линка към настоящите Общи условия) Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
„КАРАДЖОВИ 87 ЕООД” е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес за контакти: гр.КЮСТЕНДИЛ, ИНДУСТРИАЛНА №1;Ид. номер по Булстат: 205259247; ДДС Номер: BG 205259247
Условия за използване на сайта на www.karadjovi.bg
Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят "във вида, в който са" и това, че www.karadjovi.bg не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за неналични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта.
В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.
Задължения на потребителя при регистриране
Предвид ползването на Сайта н
a www.karadjovi.bg , Потребителят се съгласява:
- да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (
наричанa Лични данни);
- да внася при нужда промени в тези Лични данни с оглед на тяхната вярност
В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, www.karadjovi.bg има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия електронен пощенски адрес (e-mail) и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.
Достъп, потребителско име и парола, сигурност
Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай, че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на www.karadjovi.bg , след като извърши процеса на регистрация.
Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените потребителско име и парола. С използването им декларира, че той лично и от свое име е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите потребителско име и парола.
Потребителят се съгласява да уведоми незабавно www.
karadjovi.bg за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола и или за всяко друго нарушаване на сигурността.
В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, www.
karadjovi.bg автоматично ще изпрати e-mail съобщение съдържащо регистрираното потребителско име и парола на предоставения от потребителя в процеса на регистрация адрес за електронна поща.

www.karadjovi.bg не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.
Поведение на потребителите
Потребителят, ползващ Сайта е изцяло отговорен за публикуваното или предавано по друг начин, предоставен от Сайта, Съдържание. www.karadjovi.bg не гарантира точността, цялостта, верността или характера на изпращано и разпространявано, чрез Сайта Съдържание.
Потребителят се съгласява да НЕ използва Сайта на www.karadjovi.bg , за да:
- формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин Съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;
- създава рекламно съдържание на стоки и услуги извън Сайта, както и да публикува интернет адреси, сочещи към страници и услуги извън Сайта, с изключение на местата където това е изрично посочено като разрешено.
- причинява вреда на децата по какъвто и да е начин;
- се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на www.
karadjovi.bg , както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;
- фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на Съдържание, предавано чрез Сайта;
-да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване);
- да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго право на собственост ("Права") на която и да е страна;
- да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, "верижни писма", пренасочени с alias поддомейни, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти;
- да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;
- да нарушава нормалната работа на другите ползватели на Сайта, включително и ако не го ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участвуват в обмен в реално време;
- да пречи за предоставяне на услугите на Сайта или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с Сайта;
- да нарушава преднамерено или непреднамеренно местни, национални или международни закони;
- да преследва или по друг начин да безпокои друг Потребител;
- да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.

www.karadjovi.bg си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до Сайта на потребители, които еднократно или системно нарушават изброените в изисквания.
www.
karadjovi.bg си запазва правото да редактира и премахва информация предоставена от потребителя в нарушение на изброените по-горе изисквания.
Авторски права и ограничения свързани с тях
www.karadjovi.bg дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставени в Сайта само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на www.karadjovi.bg или на трети лица свързани пряко. Не се разрешава материалите на този Сайта да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена.
www.
karadjovi.bg си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията, в писмена форма между www.karadjovi.bg и лицето публикуващо информацията.
С публикуване на информация в Сайта, потребителят декларира, че е носител на авторските и права й предоставя безвъзмездно правото на www.
karadjovi.bg да я разпространява на страниците на сайта, както и в други материали свързани с „КАРАДЖОВИ 87 ЕООД ”.
Представяни стоки и услуги на Сайта
В страницата на всяка стока представена в Сайта са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. www.karadjovi.bg не носи отговорност за неточности в описанието на стоката некасаещи основните и характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.
Също така, на всяка страница на представена стока има възможност Потребители на Сайта да дават мнения и оценки касаещи дадената стока www.
karadjovi.bg не е обвързан по никакъв начин с тези мнения и оценки и не може да му бъде търсена отговорност относно достоверността им.
Всички посочени на сайта цени са в лева,
БЕЗ включен ДДС!. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата й са посочени цените за всяка от модификациите.
Цената за доставка зависи от стойността на стоката, теглото й, физическите й размери, дестинацията и начинът на доставка.
www.
karadjovi.bg има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като www.karadjovi.bg не поема отговорност да ги актуализира. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.
Закупуване на стока и/или услуга, представена в www.karadjovi.bg
След регистрацията си на Сайта, Потребителят има право да поръчва стоки и услуги представяни от www.karadjovi.bg . При правене на поръчката Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти.
По всяко време, преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги.

При направа на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения с www.karadjovi.bg .
www.karadjovi.bg има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи на Потребителите предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била посочена на сайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска, или по-висока от настоящата.
Съобщението за намалени цени, става с поставяне на новата цена до старата която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.
Доставка на закупени стоки
Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. www.karadjovi.bg си запазва правото да удължава посочените срокове с до 10 РАБОТНИ дни, без да информира предварително Потребителят, и да удължава сроковете над 10 РАБОТНИ дни, с предварителното одобрение от страна на Потребителя.
www.
karadjovi.bg си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя начина на доставка.
Плащане на закупени стоки и услуги
При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги, Потребителят се задължава да депозира, в момента на доставката на www.karadjovi.bg или на неговият представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставената поръчка. В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично, или изцяло от закупените стоки, се задължава да възстанови частично, или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки, или услуги, www.karadjovi.bg автоматично приема направения депозит, като плащане на поръчаните стоки, или услуги.
При плащане по банков път, Потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка, в банковата сметка на www.
karadjovi.bg и едва след като депозита бъде потвърден се доставят поръчаните стоки и услуги. В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично, или изцяло от закупените стоки, www.karadjovi.bg се задължава да възстанови частично, или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки, или услуги, www.karadjovi.bg автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.
При стоки, чиято поръчка изисква направата на гаранционен депозит, поръчката се привежда в изпълнение едва след като потребителят е направил депозит в размер, посочен при направата на поръчката. С направата на този депозит Потребителят декларира, че желае избраната от него стока и ще депозира разликата между пълната и стойност и направеният депозит, при получаването и. В случай, че потребителят откаже да приеме стоката или се възползва от правото си да я откаже, в едноседмичен срок, след като я е приел, www.
karadjovi.bg се задължава да възстанови само вторият депозит, като приеме първоначално направения гаранционен депозит, като неустойка от страна на Потребителя.
Отказ от закупена стока
Потребителят има право да се откаже от една, или повече от поръчаните стоки в 14 дневен срок от получаване на поръчката в случай, че дадената стока е във вида, в който е доставена, и не е нарушавана цялостта или употребата на стоката.

При констатация на дефектна стока до 24ч. от получаването и и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, www.karadjovi.bg се ангажира тя да бъде подменена с нова, съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител, или да бъде възстановена депозираната за стоката сума, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ.
Транспортните и други разходи, по получаване и връщане на стоката са за сметка на www.karadjovi.bg . При несъответствие на стоката с основните характеристики, посочени в страницата, www.karadjovi.bg възстановява депозираната за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи, начислени за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 14 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковкат.
Надзорни органи

Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни
гp. Coфия, yл. "Ивaн Eвcтaтиeв Гeшoв" № 15,
Телефон: 02 / 940 20 46
Факс: 02 / 940 36 40
www.cpdp.bg

Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe
гp. Coфия, пл. "Cлaвeйкoв" №4A, eт.3, 4 и 6,
Телефон: 02 / 980 25 24
Факс: 02 / 988 42 18
www.kzp.bg

Koмиcия зa зaщитa нa кoнкypeнциятa
гp. Coфия, бyл. "Bитoшa" №18
Телефон: 02 / 935 61 13
Факс: 02 / 980 73 15
www.cpc.bg

Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайтаОРС.
ПОЛИТИКА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БИСКВИТКИ (COOKIES)
За да сме сигурни, че получавате най-подходящата информация и най-добрите услуги, когато посещавате www.karadjovi.bg, информация и данни ще бъдат събирани чрез употреба „бисквитки“ (cookies).
Това ни помага да Ви осигурим персонализирано преживяване, когато посещавате нашия Сайт. Освен това ни позволява да подобрим услугите си и да сме сигурни, че лесно ще намерите онова, което търсите.
Какво са cookies (бисквитките)?
Бисквитките са малки частици данни, които се изпращат до Вашия браузър от уеб сървър и се съхраняват на Вашето устройство, така че сайтът да може да разпознае Вашия компютър.
Има два вида бисквитки – постоянни и временни или „сесийни“ бисквитки.

Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за дълъг период от време.
Сесийните бисквитки се поставят временно в компютъра Ви, когато посещавате нашия Сайт, но изчезват, когато затворите страницата, което означава, че те не се съхраняват за постоянно на Вашето устройство.
Повечето компании използват бисквитки на сайтовете си, за да подобрят използваемостта. Бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви.
Как използваме бисквитките?
Използваме информацията от бисквитките, за да направим нашата Интернет страница по-приятна и лесна за използване от потребителите и за да можем да Ви осигурим персонализирани препоръки.
Как се изтриват бисквитки?
Можете сами да изберете дали да приемете бисквитките или не. Ако искате да знаете кога Вашият компютър получава бисквитка, можете да настроите браузъра си така, че той да Ви уведомява за това. Така имате възможност да приемете или откажете дадена бисквитка. Вашият компютър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки. Ако искате да разберете как да направите това, посетете aboutcookies.org. Моля, обърнете внимание, че промените в браузъра Ви, с които се деактивира функцията за бисквитки, ще попречат на части от нашия Сайт да функционират правилно.
Промени в нашата политика за бисквитките.
Всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитките ще бъдат публикувани на тази страница. При необходимост, ще Ви уведомяваме за евентуални промени по имейл в съответствие с Общите условия.
www.
karadjovi.bg не носи отговорност, ако потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.
Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите.
За контакти
С радост приемаме всякакви въпроси, коментари и искания, свързани с тази Политика за бисквитките. Изпращайте ги на office@karadjovi.com .
Други
www.karadjovi.bg има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги, без предварително известяване.
www.
karadjovi.bg управлява този Сайт от офисът си в България. www.karadjovi.bg не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно, достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.
Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без специално уведомяване на Потребителите. www.
karadjovi.bg не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.
При използване услугите на www.
karadjovi.bg, потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

Координатите на www.
karadjovi.bg са следните:
Производствена база : гр. Кюстендил, ул.Индустриална № 1
Склад : гр.София, Бул. "Цариградско шосе" 377 (4,04 km)
ПК1186(срещу парк Врана).
+359896704948
office@karadjovi.bg
www.karadjovi.bg